Compassionate Service Society Germany

Hội Từ Bi Phụng Sự Đức QuốcSáng Lập Viên

Thầy Hằng Trường là một trong những vị tăng có uy tín trong cộng đồng người Việt ở nhiều nơi trên thế giới. Thầy sinh tại Việt Nam, lớn lên trong chiến tranh, tốt nghiệp đại học Mỹ, thọ giới tỳ kheo theo truyền thống Trung Hoa. Thầy được học Phật Pháp chính truyền từ Đại Lão Hoà Thượng Tuyên Hóa, một vị tổ sư truyền thừa, chứng đắc trong thời đại ngày nay, của dòng Thiền Trung Hoa. Thầy Hằng Trường đã sinh hoạt và phục vụ nhiều cộng đồng đa chủng khắp Á Châu, Mỹ Châu và Âu Châu. Thầy có lối sống và thuyết giảng dung nạp nhiều văn hóa, nhiều triết thuyết mới có giá trị toàn cầu. Thầy Hằng Trường được nhiều người biết đến về đưòng lối tu hành toàn diện, tổng hợp và tân tiến hóa Phật giáo, đem Đạo nhập thế, kếp hợp với trào lưu tiến hóa nhanh chóng của nhân loại.

Năm 2002, Thầy Hằng Trường sáng lập Hội Từ Bi Phụng Sự (Compassionate Service Society CSS, nay gọi là CompaSS), một tổ chức bất vụ lợi, nhằm mục đích lành mạnh hoá Thân, Tâm, và Linh Tánh. Năm 2003, Thầy là một trong ba sáng lập viên Tĩnh Tâm Viện Hana tại Maui, Hawaii, với mục tiêu mời những lãnh tụ tôn giáo chính trên thế giới đối thoại và tạo sự cảm thông giữa các nền văn hóa dị biệt.

Năm 2004, Thầy Hằng Trường bắt đầu dạy Càn Khôn Thập Linh ở vùng Little Saigon, nam California và sang năm 2005, Thầy bắt đầu đào tạo huấn luyện viên cho môn thể dục này.  Cùng năm 2005, Thầy Hằng Trường đã phát động quần chúng cứu trợ nạn nhân sóng thần tại Sri Lanka. Năm 2006, Thầy cùng thành viên Hội Từ Bi Phụng Sự thành lập một trung tâm ITC để đem những chương trình hoạt động nhằm đem lại sức khỏe và niềm hy vọng đến cho cộng đồng người Việt tại đây.

Cho đến ngày nay, Thầy Hằng Trường và các huấn luyện viên ITC đã và vẫn tiếp tục hoạt động tại các vùng California, Texas, Maryland, Canada, Pháp, Hungary và Đài Loan. Riêng tại Orange County, có trung bình 300 học viên ghi danh tham dự các lớp thể dục và thiền mỗi khóa học. Khả năng giúp cơ thể khoẻ mạnh hơn và hổ trợ sự chuyển hóa về tâm linh và tâm lý của môn Càn Khôn Thập Linh đã được nhiều học viên chứng nghiệm. Tháng 5 năm 2008, Thầy Hằng Trường đã được trao tặng bằng khen tặng Community Leader of the Year về những đóng góp của Thầy cho cộng đồng. Trong một thế giới khổ đau, cần tình thuơng và quan hoài, những hoạt động và giảng thuyết tôn giáo đầy tính sáng tạo của Thầy Hằng Trường có năng lực thăng tiến và lành mạnh hóa tâm linh. Những nỗ lực này làm chuyển hoá sự phân chia chủng tộc và văn hóa, tạo an lạc và hài hòa cho bản thân và cộng đồng, cũng chính là những tiêu chuẩn mới của Phật Giáo thế kỷ 21.