Compassionate Service Society Germany

Hội Từ Bi Phụng Sự Đức Quốc
THƠ MỜI THAM DỰ KHOÁ CÀN KHÔN LIÊN HOÀN - PHẦN 3

Kính thưa Quý Thầy Cô, Quý Bác, Quý Cô Chú và Quý Anh Chị,

Chúng con kính mời Quý Thầy Cô, Quý Bác, Quý Cô Chú và Quý Anh Chị đến tham dự khóa học Càn Khôn Liên Hoàn  tiếo theo (phần 3) với các anh chị huấn luyện viên đến từ Hamburg vào:
ngày thứ bảy , 08 tháng 04 năm 2017 : từ 10:00-20:00
và chủ nhật,    09 tháng 04 năm 2017 : từ 09:00- 15:00
tại phòng tập của Sportschule Jung: Kölnerstrasse 254, 40227 Düsseldorf.

Kính xin Quý Thầy Cô, Quý Cô Bác và Quý Anh Chị nhớ mang theo tập, viết để ghi chép vì mình sẽ có học lý thuyết và thực hành.

Chúng con sẽ lo chỗ ngủ lại đêm thứ bảy cho Quý Thầy Cô, Quý Cô Bác và Quý Anh Chị đến từ xa. 

Số Handy của con: 0172 58 61612

Thương kính chào Quý Thầy Cô, Quý Cô Bác và Quý Anh Chị. 

Thay mặt nhóm iTC Düsseldorf, 

Dương Thị Xuân Hằng.


THƠ MỜI THAM DỰ KHÓA CÀN KHÔN LIÊN HOÀN

 

Kính thưa Quý Thầy Cô, Quý Bác, Quý Cô Chú và Quý Anh Chị,

Chúng con kính mời Quý Thầy Cô, Quý Bác, Quý Cô Chú và Quý Anh Chị đến tham dự khóa học Càn Khôn Liên Hoàn và Thiền với chị Hồng và các anh chị huấn luyện viên đến từ Hamburg vào:
ngày thứ bảy , 19 tháng 11 năm 2016 : từ 10:00-18:00
và chủ nhật,     20 tháng 11 năm 2016 : từ10:00- 13:00
tại phòng tập của Sportschule Jung: Kölnerstrasse 254, 40227 Düsseldorf.


Kính xin Quý Thầy Cô, Quý Cô Bác và Quý Anh Chị nhớ mang theo tập, viết để ghi chép vì mình sẽ có học lý thuyết và thực hành.


Chúng con sẽ lo chỗ ngủ lại đêm thứ bảy cho Quý Thầy Cô, Quý Cô Bác và Quý Anh Chị đến từ xa.
Số Handy của con: 0172 58 61612
Thương kính chào Quý Thầy Cô, Quý Cô Bác và Quý Anh Chị.

Thay mặt nhóm iTC Düsseldorf,
Dương Thị Xuân Hằng.


Khoá học tại Düsseldorf

Lớp iTC (Càn Khôn Thập Linh)

Mỗi Chủ Nhật từ 10:00 - 12:00

tại phòng tập thể thao của Kindergarten:

                  Opladenerstraße 59
                  40591 Düsseldorf.

Xin liên lạc về: ngnduo@gmail.com hoặc

điện thoại số: 0172 5861612