Compassionate Service Society Germany

Hội Từ Bi Phụng Sự Đức QuốcCompaSS Germany

Hội Từ Bi Phụng Sự Germany (Compassionate Society Service Germany) là một tổ chức bất vụ  lợi được thành lập theo tôn chỉ và đường lối của Hội Từ Bi Phụng Sự US (CSS US, Orange County).

CSS US được sáng lập bởi Thầy Hằng Trường với tâm nguyện kết hợp tinh hoa đạo bồ tát với trí tuệ của thế kỷ 21, trong mọi lãnh vực từ tư duy, tu trì, tới triết lý, văn hóa, để giúp cho thân, tâm, và linh tánh con người thời đại đạt tới chỗ hài hòa, siêu thoát. Vì thế hội CSS chủ trương con đường hàm dung, vượt ra ngoài những ranh giới do dị biệt văn hóa, tôn giáo tạo ra.