Compassionate Service Society Germany

Hội Từ Bi Phụng Sự Đức QuốcLogo


Cái Logo tượng trưng cho ý nghĩa tu toàn diện. Một tâm hồn trong sạch trong một thân thể tráng kiện. Vòng tròn bao quanh bởi tâm lý, trí năng, cho thân thể nằm ở giữa. Cây đuốc phía trên là tâm linh, phía dưới là xã hội, cho biết rằng huấn luyện thân thể khỏe mạnh là điều căn bản tối cần thiết trước tiên. Phương pháp trao dồi thân thể của Thầy phối hợp cả TaiChi, Yoga và Khí công, được gọi là TaiChi tổng hợp.